Intra-orale Scanners

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door deze pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Excent Tandtechniek B.V. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van het getoonde.

Ook is Excent Tandtechniek B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Tenzij expliciet anders is aangegeven behoren alle rechten en informatie toe aan Excent Tandtechniek B.V., inclusief copyrights en intellectuele eigendomsrechten. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan maken inbreuk hierop. Toestemming tot het gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Excent Tandtechniek B.V. behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Hier download u onze algemene voorwaarden voor Excent Tandtechniek B.V.

Hier download u onze algemene voorwaarden voor Excent Tandtechniek België.

Op alle producten- en dienstenleveringen door Excent Tandtechniek B.V. en de aan Excent Tandtechniek B.V. gelieerde tandtechnische laboratoria zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Levertijdengarantie
Leveren wij uw Classic, Select kroon- en brugwerk niet binnen de vastgestelde levertijd, dan ontvangt u het werkstuk voor uw patiënt gratis.

Levertijdengarantie geldt uitsluitend;

voor de werkstukken met het “levertijdengarantie” pictogram (zie tarievenlijsten);
wanneer het werkstuk binnen 48 uur voor afleveringsdatum wordt afgebeld door Excent Tandtechniek;
wanneer de standaard leveringstermijn van Excent Tandtechniek in acht is genomen;
wanneer er geen sprake is van overmacht door onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen veroorzaakt door natuurkrachten waarvan het niet in de menselijke macht ligt er invloed op uit te oefenen of ze af te wenden.

Contact
Heeft u vragen over uw inlogaccount, onze website en onze voorwaarden? Klik hier of neem contact op met het Excent Service Center.