Intra-orale Scanners

Privacy verklaring
Download hier onze privacy verklaring.

Privacy statement
Wij verzamelen geen persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt, tenzij u ervoor kiest om die informatie te verstrekken. Ook verzamelen we geen identificerende persoonlijke informatie van tandheelkundige patiënten op deze website.

Tijdens uw bezoek, zodra informatie wordt gedownload of zodra de website wordt doorgebladerd, verzamelen wij bepaalde niet-persoonlijke informatie door automatische afhandeling via onze website servers, zoals het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze website bezoekt. Deze informatie is niet te identificeren. Wij gebruiken deze informatie voor de verbetering van de website performance en de waarde van de informatieve producten die wij leveren. Tenzij dit van rechtswege geëist wordt, publiceren, geven, verkopen of verstrekken wij geen informatie over bezoekers van onze website aan anderen. We maken gebruik van softwareprogramma’s vanwege beveiligingsdoeleinden voor de identificatie van ongeautoriseerde pogingen tot uploaden, wijzigen van informatie of schade toebrengen aan onze website.